U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Mašine, aparati i uređaji predstavljaju osetljivu opremu, podložnu oštećenjima. Ukoliko dođe do štete, gubici se neće ogledati samo u vidu zastoja u obavljanju proizvodne, kontrolne ili bilo koje druge poslovne ili privatne delatnosti, već i u vidu troškova reparacije ili nabavke nove opreme u slučaju da je popravka nemoguća ili neisplativa. Kako je često reč o skupoj opremi, rizik može da bude veliki, a finansijski teret još veći… Čak i u slučaju da je oprema u garantnom roku, brojne su opasnosti koje mogu dovesti do štete koja nije pokrivena garancijom, a jeste osiguranjem mašina od loma. Stoga vam savetujemo da zaštitite vaš kapital ugovaranjem ovog osiguranja.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • mašine,
  • mašinski uređaji
  • aparati
  • instalacije, zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i dalekovodi, kablovi visokog i niskog napona, cevovodi, naftovodi, gasovodi i toplovodi, vodovodna i kanalizaciona mreža, instalacije centralnog grejanja i klimatizacije, video zaštitni sistemi, telekomunikacioni vodovi i vodovi za prenos podataka, liftovi, antenski stubovi, personalni računari i još mnogo toga.

U svakom slučaju, stvari se mogu osigurati kao skup koji obuhvata sve mašine, aparate i uređaje jedne firme, ili, pak, po potrebi se mogu osiguravati pojedine mašine, aparati ili uređaji.

Koji su rizici pokriveni?
Osiguravajuća zaštita se pruža od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usled nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i usled nespretnosti, nehata i zle namere radnika ili nekog drugog lica.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti: procenjena od strane vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od sume osiguranja, delatnosti, predmeta osiguranja i želje za osiguranjem pojedinih ili svih predmeta osiguranja, obima pokrića, ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari. Kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove rabaćenja, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta.

Ukoliko se posebno ugovori, naknada se može isplatiti i za troškove zemljanih radova neophodnih za saniranje posledica štete, npr. na cevovodima i kablovima, kao i za troškove za iznalaženje mesta oštećenja na, recimo, dalekovodima, cevovodima, kablovima…

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Kvalitet održavanja opreme, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije. Ukoliko je odnos premija i šteta u određenom vremenskom periodu povoljan, možete dodatno ostvariti bonus.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da sakupite još informacija o osiguranju mašina od loma i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa želeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.

Osiguranjem su, svakako, obuhvaćeni tročkovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu od osigurane sume.