Pod ovim osiguranjem se podrazumeva osiguranje robe – nakita, dijamanata, dragog i poludragog kamenja, platine, zlata, srebra i drugog materijala kojim juvelir obično trguje, kao i osiguranje novca i drugih sredstava plaćanja primljenih na ime prodate robe.

Stvari su osigurane od uništenja, nestanka i oštećenja osiguranih stvari od bilo kog uzroka (provalna krađa, razbojništvo, prevara ili utaja za vreme čuvanja imovine u banci).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našim filijalama, ekspoziturama i poslovnicama na kontakt telefone.