U čemu je značaj i specifičnost ovog osiguranja?
Požar ili neka druga opasnost koja je obuhvaćena ovim osiguranjem može da nanese ogromnu štetu vašoj firmi čije posledice bi mogle da u dužem vremenskom periodu ugroze vaše poslovanje. Isto tako može biti ugrožena i vaša lična imovina koja je predmet dugogodišnjih ulaganja i odricanja. Nepredvidivi događaji često nesagledivog intenziteta, nažalost, u velikom broju slučajeva se ne mogu izbeći, ali se zato mogu prenebregnuti finansijske nedaće koje su njima prouzrokovane, te je stoga poželjno da na pravi način zaključite osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • različiti građevinski objekti i druge nepokretnosti (uključujući sve njihove delove): stambeni objekti, objekti industrijskih i zanatskih organizacija, objekti poljoprivrednih gazdinstava, putevi, investicije u toku i razni drugi objekti, zatim
  • nameštaj, mašine, aparati, uređaji i ostala oprema, alati…, kao i
  • zalihe (materijala, nedovršenih proizvoda, gotovih proizvoda, robe i osnovnih sredstava u pripremi).

Osim navedenih stvari, mogu se osigurati i novac i hartije od vrednosti, arhivska građa, izložbeni predmeti, umetnine itd.

Koji su rizici pokriveni?
Izbor osiguranih opasnosti je na vama, pri čemu osnovni paket rizika obuhvata požar i udar groma, eksploziju, oluju, grad, udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, pad letelice i manifestacije i demonstracije.

Ukoliko se posebno ugovori, osiguravajuća zaštita se pruža i od brojnih dopunskih rizika u koje spadaju: poplava, bujica i visoka voda, klizanje tla i odronjavanje, sleganje tla, snežna lavina, iscurenje (lekaža), izlivanje vode iz instalacija, samozapaljenje zaliha, izlivanje užarene tečne rastopljene mase, udar nepoznatog motornog vozila u građevinski objekat i zemljotres.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti: procenjena od strane vas ili stručnog lica, preuzeta iz knjigovodstvene evidencije ili ugovorena u visini eventualne štete (suma „I rizika“) gde je to moguće.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, građevinske kategorije objekta, klase zaštitnih mera, klase opasnosti robe, delatnosti, obima i širine pokrića, vrste predmeta osiguranja, primenjenih doplataka i odobrenih popusta

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je došlo do uništenja ili nestanka stvari, naknađuje se vrednost osigurane stvari do sume osiguranja, a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke (rad i materijal) osigurane stvari. Pored ovoga, vrši se i naknada troškova koji su učinjeni prilikom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Ispunjenje određenih uslova koji se pre svega odnose na mere zaštite od osiguranih opasnosti, obim pokrića, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše Kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate nešto više o osiguranju imovine od požara i nekih drugih opasnosti i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na vašu ličnu imovinu, imovinu vaše firme ili bilo koju drugu imovinu koju biste iz sopstvenih interesa želeli da osigurate, obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.