Osiguranje filmskih preduzeća podrazumeva vrlo kompleksan paket osiguranja koji pokriva štete nastale usled ostvarenja raznih opasnosti, kao što su: požar, oluja, eksplozija, provalna krađa i razbojništvo, zla namera i nehat trećih lica i brojni drugi iznenadni događaji u vezi sa osiguranom stvari.
Predmet osiguranja može biti:

  • sam film (negativi filma, gotovi negativi, pozitivi filma svih vrsta)
  • obustava izrade filma
  • filmski aparati
  • filmski rekviziti
  • odgovornost preduzeća za proizvodnju filmova

U cilju dobijanja potpunijih i detaljnijih informacija koje se odnose na osiguranje filmskih preduzeća, obratite se našim filijalama, ekspoziturama i poslovnicama na kontakt telefone.