ODGOVORNOST ŠPEDITERA

Osiguranjem odgovornosti otpremnika – špeditera obuhvaćeno je pokriće za odgovornost pri pružanju svih špediterskih usluga.
Osigurava se odgovornost špeditera  kao otpremnika za štete koje pri obavljanju svoje špediterske delatnosti a u vezi sa izvršenjem ugovora o otpremanju (špediciji) pričini fizičkom ili pravnom licu koje naručuje špediterske usluge.
Osiguravajuće pokriće se može proširiti i na osiguranje od odgovornosti osiguranika kada on izvršava poslove  skladištenja pošiljke kao i pripreme pošiljaka za otpremu – npr: pakovanje, razvrstavanje, obeležavanje pošiljaka, merenje količine i težine, utovar, istovar, pretovar, uz zaračunavanje dodatne premije.
Ugovara se maksimalna obaveza osiguravača (suma osiguranja) po štetnom događaju i ukupno za period pokrića.
Obaveza osiguravača u slučaju postojanja osiguranikove odgovornosti za gubitak ili oštećenje robe ograničena je na 2 posebna prava vučenja (SDR) po kilogramu bruto težine izgubljene ili oštećene robe.
Ugovor o osiguranju od odgovornosti špeditera zaključuje se na period od jedne godine, osim ako se drugačije ne ugovori.

ODGOVORNOST ŠPEDITERA – FIATA

Odgovornost osiguranika kao organizatora i ugovornog vozara robe prema korisniku prevoza za izvršenje međunarodnog multimodalnog transporta robe preuzete na prevoz po FIATA teretnici (FBL) i to za:

  • dokazani potpuni ili delimični gubitak pošiljke,
  • oštećenja na pošiljci koja su nastala za vreme trajanja osiguranja,
  • štete nastale usled zakašnjenja u isporuci.

Osiguravač se obavezuje da osiguraniku/korisniku prevoza naknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova špediterske odgovornosti prema uslovima FIATE FBL.

Osiguranjem se pokriva samo odgovornost osiguranika koju ovaj ima prema odredbama FIATA teretnice, a ne i šira odgovornost koju je špediter preuzeo na sebe putem ugovora o otpremi i prevozu pošiljke.