U čemu je značaj i koje su specifičnosti ovog osiguranja?
Računari i razna računarska oprema postali su nervni sistem svake firme, kancelarije i industrijskog preduzeća. S druge strane, broj personalnih računara po glavi stanovnika svakim danom sve više raste. Teško da se može u savremenim uslovima zamisliti obavljanje bilo kog posla bez upotrebe računara. Sve bitne informacije smeštene su upravo na različitim elektronskim nosačima podataka i zastoj u radu računara dovodi do nemogućnosti obavljanja kako sitnih svakodnevnih poslova, tako i krupnih operacija u procesu proizvodnje ili kontrole čitavih sistema. Sve je, naravno, propraćeno finansijskim gubicima koje možete da izbegnete zaključivanjem kombinovanog osiguranja elektronskih računara, procesora i slične opreme.

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja su:

  • računari i slični uređaji sa opremom
  • pomoćne mašine
  • klima i energetski uređaji
  • instalacije
  • procesni elektronski računari

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i materijalna vrednost nosača spoljnih podataka, vrednost podataka na nosačima podataka, kao i troškovi za najam drugog računara.

Koji su rizici pokriveni?
Osiguravajuća zaštita se pruža od mnogobrojnih opasnosti, i to od: požara, udara groma, eksplozije, oluje, grada, delovanja vode i pare, pada letelice, manifestacije i demonstracije, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, loma mašina i provalne krađe i razbojništva.

Ako se posebno ugovori, računarska oprema se može osigurati i od zemljotresa, kao što se može osigurati i gubitak podataka na nosiocima podataka usled ostvarenja neke od navedenih opasnosti.

Na koju vrednost se zaključuje osiguranje?
Osiguranje se zaključuje na sumu osiguranja koja predstavlja vrednost predmeta osiguranja. Suma osiguranja je ujedno i maksimalni iznos koji se može isplatiti u slučaju ostvarenja nekog od rizika, pri čemu ona može biti procenjena od strane vas ili stručnog lica ili preuzeta iz knjigovodstvene evidencije.

Od čega zavisi visina premije osiguranja?
Visina premije osiguranja zavisi od visine sume osiguranja, vrste predmeta osiguranja, želje za osiguranjem svih ili pojedinih predmeta osiguranja, broja personalnih računara koji se osiguravaju, obaveznih i ugovorenih doplataka i odobrenih popusta.

Šta se naknađuje u slučaju štete?
Ukoliko je osigurana stvar uništena, naknađuje se vrednost osigurane stvari , a ukoliko je došlo do oštećenja, naknađuju se troškovi popravke osigurane stvari, u oba slučaja najviše do visine ugovorene sume osiguranja. Kako bi se izbeglo umanjenje naknade za troškove amortizacije, postoji mogućnost ugovaranja doplatka za otkup amortizovane vrednosti kod delimičnih šteta kod rizika loma mašina.

Osiguranjem su, svakako, obuhvaćeni troškovi raščišćavanja i čišćenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem u određenom procentu, kao i troškovi nastali usled pokušaja da se opasnost otkloni.

Kakve pogodnosti možete da očekujete?
Postojanje adekvatne protivpožarne i protivprovalne zaštite, obim pokrića, dobrovoljno učešće u šteti, zatim izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju, način plaćanja itd. su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju od strane naše kompanije.

Dodatna pitanja?
Ukoliko želite da saznate još neke pojedinosti vezane za ovo kombinovano osiguranje i ukoliko imate pitanja koja se odnose konkretno na opremu vaše firme ili opremu koju biste iz sopstvenih interesa želeli da osigurate, bilo da ste je uzeli u najam, obavljate testiranje, sl., obratite se našoj najbližoj filijali, ekspozituri ili poslovnici na kontakt telefone.