DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA ZA SLUČAJ TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA

Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija možete ugovoriti bez obzira na status u obaveznom zdravstvenom osiguranju.   Kao mera zaštite, ova vrsta osiguranja pruža vam mogućnost da budete odgovorni prema sebi i drugima,  da na savestan način upravljate vašom budućnošću, i da  ostvarujete dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Zaključivanjem ugovora o Osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija оsigurаnicimа sе оmоgućаvа оstvаrivаnjе nоvčаnih nаknаdа kоје nisu оbuhvаćеne prаvimа iz оbаvеznоg zdrаvstvеnоg оsigurаnjа i to za slučaj
  1. tеžih bоlеsti kојe prvi put nаstаnu u tоku ugоvоrеnоg trајаnjа оsigurаnjа i/ili
  2. hirurških intеrvеnciја оdnоsnо оpеrаciја  koje sе nаd Оsigurаnikоm оbаve u tоku ugоvоrеnоg  trајаnjа оsigurаnjа, s tim dа је pоtrеbа zа hirurškоm intеrvеnciјоm prvi put nаstаlа u tоku trајаnjа оsigurаnjа.
Osiguranik može biti svako lice koje izrazi želju da sa osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju.
Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija može se zaključiti kao individualno i kolektivno osiguranje. Ugovor o kolektivnom osiguranju se zaključuje prema evidenciji ugovarača osiguranja za sve zaposlene, članove organizacije i sl.
Osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija se ugovara na period od najmanje godinu dana.
Iznos premije osiguranja zavisi od načina ugovaranja, ugovorenih rizika osiguranja, izabranih osiguranih suma na koje se zaključuje osiguranje, kao i drugih parametara koje utvrđuje osiguravač.
NAČIN UGOVARANJA
INDIVIDUALNOKOLEKTIVNO
Osigurana suma (dinara)Osnovna premija po licuOsigurana suma (dinara)Osnovna premija po licu
Osiguranje za slučaj težih bolestiOsiguranje za slučaj hirurških intervencijaGodišnja (dinara)Osiguranje za slučaj težih bolestiOsiguranje za slučaj hirurških intervencijaGodišnja (dinara)
30.00015.00052230.00015.000348
50.00025.00087050.00025.000570
100.00050.0001.740100.00050.0001.160
150.00075.0002.610150.00075.0001.740
Napomena: proračuni premije i primeri osiguranih suma su informativnog karaktera.
Nastankom osiguranog slučaja osiguravač isplaćuje osigurani iznos ili procenat osiguranog iznosa za slučaj bolesti koje su prvi put nastale u toku osiguranja (infarkt miokarda, moždani udar, maligni tumor, lajmska bolest i druge bolesti predviđene Posebnim uslovima osiguranja ), odnosno osigurani iznos ili procenat osiguranog iznosa za hirurške intervencije koje su izvršene u toku trajanja osiguranja, s tim da je potreba za hiruruškom intervencijom nastala u toku trajanja osiguranja. Ugovorom utvrđene osigurane sume predstavljaju  gornje granice obaveze osiguravača.
Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija možete zaključiti na svim prodajnim mestima Kompanije, a dodatne informacije o proizvodima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možete dobiti pozivom na broj 0800 386 286.

Preuzmite uslove osiguranja

Pravila DZO
Opšti uslovi DZO
Posebni uslovi DZO za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija