Osiguranje članova domaćinstva (od rođenja do navršenih 75 godina), može se ugovoriti kao individualno – članovi jednog domaćinstva ili kolektivno – članovi najmanje pet domaćinstava.

Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica od najmanje dva člana koji žive u zajedničkom domaćinstvu.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • Osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika.
  • Procenat od osigurane sume, koji odgovara procentu invaliditeta ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet.

Primer:

Osigurane sume za individualno osiguranje za:

  • Smrt 50.000 dinara
  • Invaliditet 100.000 dinara

Godišnja premija za jedno lice iznosi 540 dinara.