Predmet osiguranja

Odgovornost od posledica upotrebe hemijskih sredstava prilikom aviotretiranja poljoprivrednih i drugih površina.

Osigurani rizici:

 • smrt,
 • potpuni ili delimični invaliditet,
 • prolazne telesne povrede,
 • oboljenja trećih lica,
 • oštećenje ili uništenje imovine.

Osiguranjem nije pokrivena odgovornost osiguranika za štete:

 • pričinjene trećim licima ili imovini trećih lica na površinama koje su udaljene manje od 200m od graničnih ivica tretirane površine,
 • na površinama i imovini naručioca, odnosno korisnika aviotretiranja,
 • štete pričinjene prilikom aviotretiranja površina manjih od 100ha,
 • usled smrti, povrede ili oboljenja lica angažovanih za rad kod naručioca aviotretiranja,
 • usled namerne i grube nepažnje osiguranika,
 • usled primene jače koncentracije hemijskih materijala od one koja je propisana od strane proizvođača.