O saradnji dveju nacionalnih kuća ‒ Kompanije „Dunav osiguranje“ i Banke Poštanska štedionica, danas su na Sajmu penzionera govorili mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ i  mr Bojan  Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke  Poštanska štedionica.

Kompanija  „Dunav osiguranje“, od 1. januara 2017. godine, ostvaruje uspešnu saradnju sa svojim partnerom, Bankom Poštanska štedionica, i to u domenu kolektivnog riziko-osiguranja korisnika kredita.

‒ Svi gotovinski i refinansirajući krediti  imaju uključeno osiguranje, koje  klijentima Banke pruža dodatnu sigurnost i osiguravajuće pokriće tokom trajanja ugovora o kreditu, što je od posebnog značaja za penzionere, klijente banke. Saradnja je lane proširena i u segmentu pružanja  osiguravajućeg pokrića za klijente koji se odluče za gotovinske namenske kredite za kupovinu automobila. U protekle tri godine „Dunav osiguranje“ je zaključilo blizu 75.000 polisa sa penzionerima,  korisnicima kredita u Banci Poštanska štedionica. Verujem da ćemo i dalje zajedno širiti paletu usluga životnih osiguranja namenjenih klijentima Banke Poštanka štedionica – istakao je mr Mirko Petrović, predsednik IO „Dunav osiguranja“.

Kompanija „Dunav“ je uspostavila saradnju i sa 170 udruženja penzionera širom Srbije, posredstvom kojih oko 170.000 penzionera ostvaruje kolektivno osiguranje života.

Govoreći o uslugama koje Banka Poštanska štedionica pruža penzionerima mr Bojan  Kekić, predsednik Izvršnog odbora Banke  Poštanska štedionica je istakao:

– Preko 630.000 penzionera ima aktivne račune. Ono o čemu mi posebno vodimo računa je da za sve naše usluge kllijenti penzioneri imaju određene pogodnosti. To su, pre svega, penzije unapred i održavanje tekućih računa za penzionere u Banci Poštanskoj štedionici koje staje samo 70 dinara. To je u proseku tri puta niža naknada nego kod svih ostalih banaka na tržištu. Ono što je takođe bitno, sedam dana unapred penzioneri mogu da podignu penziju, zahvaljujući pre svega Kompaniji „Dunav“, istakao je Kekić.

O svim vrstama usluga koje pruža najveća osiguravajuća kuća u Srbiji, zainteresovani penzioneri mogu se informisati besplatnim pozivom Kontakt centra Kompanije „Dunav osiguranje“ na broj 0800 386 286, na internet stranici www.dunav.com i posetom nekoj od 600 poslovnica Kompanije širom Srbije.