Poštovani,

Ovde možete preuzeti informaciju za Otudjenje nepokretnosti Kompanije u Šidu.

Sva dodatna obaveštenja i termin za razgledanje nepokretnosti ponudjači mogu tražiti isključivo u pisanom obliku na e-mail: ljiljana.kovacevic-matic@dunav.com i dragana.krejovic@dunav.com