Sombor – Jedan od najboljih vidova zaštite poljoprivredne delatnosti jeste osiguranje poljoprivrednih gazdinstava, rečeno je danas na edukativnom seminaru koji je Kompanija „Dunav osiguranje“ organizovala u saradnji s Poljoprivrednom stručnom službom Sombor.

„U Srbiji je osigurano oko 10 odsto ukupnih obradivih površina, što je daleko od prakse razvijenih zemalja“, rekla je direktorka Regiona prodaje Sever „Dunav osiguranja“ Nataša Novčić Zubac.

Prema njenim rečima, to se, s jedne strane, objašnjava nivoom razvoja poljoprivredne proizvodnje, ali u znatnoj meri i razvojem svesti ljudi o značaju i potrebi osiguranja, posebno u poljoprivredi.

Zato kompanija „Dunav osiguranje“ i ove godine organizuje niz edukativnih radionica u gradovima širom Vojvodine, a danas su predstavnici Kompanije imali priliku da razgovaraju s poljoprivrednicima iz Sombora i okoline, koji su prethodno mogli da odslušaju predavanje o proizvodnji soje na somborskom ataru u prošloj godini.

„Svedoci smo velikog broja elementarnih nepogoda, posebno prethodnih godina, i promenjenih klimatskih uslova. Činjenica je da ne možemo predvideti šta će se desiti, i ono što je moguće uraditi jeste da se osiguraju konkretni poljoprivredni usevi i životinje“, rekla je Nataša Novčić Zubac.

Navodeći da je među prisutnima bilo mnogo onih koji već osiguravaju svoje useve, ona je istakla da je za njih veoma važno da, iako to godinama rade, svake godine obavezno provere šta su osigurali, od kojih rizika, na koliku vrednost…

„Posebno smo im skrenuli pažnju da treba da se raspitaju o samom procesu i proceduri procene i naknade šteta, pre svega u onom delu njihovog učešća u šteti, franšizi“, rekla je direktorka Regiona prodaje Sever.

S druge strane, kako kaže, na one koji do sada nisu osiguravali svoje useve apeluje se da se informišu o ponudi osiguranja na tržištu i uvere se da je ono što treba da ulože u osiguranje neuporedivo s onim što može biti oštećeno prilikom samo jedne nepogode.

Navodeći da od ukupnog procenta svih osiguranih useva „Dunav osiguranje“ osigurava oko 50 odsto, ona je istakla da su predmet osiguravajućeg pokrića useva najčešće posledice grada, udara groma i požara, a da ima i dopunskih rizika, kao što su oluja, prolećni mraz i poplava.

Direktor Poljoprivredne stručne službe Sombor Vladimir Sabadoš kaže da poljoprivredna proizvodnja, koja je pod vedrim nebom, nikada nije u potpunosti sigurna i samim tim zavisi od spoljnih faktora.

„Uticaj tih faktora treba smanjiti, a jedan od načina, osim fizičkih kod voćnjaka ili blagovremene zaštite od bolesti životinja, jeste i osiguranje, kako bi poljoprivredni proizvođači, ako do nepredviđenih događaja dođe, mogli da ih saniraju“, rekao je Sabadoš.

Sabadoš kaže i da su na primeru štete od prošle godine, kada je jedno od oglednih polja za ratarsko-povrtarske kulture pogodio grad, poljoprivrednici mogli da vide koliko se prinos smanjuje i šta gube ako nemaju osiguranje.

Zato se u edukativnom centru, ali i u 35 sela i 15 salaških naselja na području delovanja Poljoprivredne stručne službe Sombor, organizuju predavanja.

„Osim predstavljanja značaja osiguranja, propagiramo i druge mere, kao što su subvencije za osiguranje koje odobrava Ministarstvo poljopriivrede“, rekao je Sabadoš.

Poljoprivredni proizvođač iz Sombora Aleksandar Čonić, koji obrađuje 20 hektara, kaže da već godinama osigurava sve useve.

Navodi da najviše proizvodi pšenicu, te da je u toj proizvodnji u Zapadnobačkom okrugu već godinama rekorder, sa prinosom većim od 10 tona po hektaru.

„Velika su ulaganja i zato sam se odlučio da osiguravam sve useve, naročito pšenicu“, rekao je Čonić, dodajući da se za „Dunav osiguranje“ odlučio zato što je najjača i najsigurnija osiguravajuća kuća koja korektno procenjuje štetu i uredno isplaćuje naknadu.

„Ulaganja u poljoprivredu prevelika su da se ne bi osigurala. Moj savet svima je da, ako ništa drugo, osiguraju bar minimalan prinos kako bi vratili ono što su uložili“, zaključio je Čonić.