Kompanija „Dunav osiguranje“ organizovala je u poljoprivrednoj školi u Bijeljini petu edukativnu radionicu „Žene u agrobiznisu“, na kojoj je bilo reči o značaju osiguranja poljoprivredne proizvodnje, a predstavljene su i brojne pogodnosti osiguranja.

Direktor filijale „Dunav osiguranja“ u Bijeljini Milan Trninić rekao je da je ta kompanija lider u osiguranju useva i plodova na području Semberije i Posavine, koje zauzimaju najveću površinu obradivih površina u Republici Srpskoj.


„Na području filijale Bijeljina, Kompanija ‘Dunav’ osigurava više od 3.000 hektara, što je potvrda da smo zadobili poverenje nosilaca poljoprivrednih gazdinstava“, rekao je Trninić, koji je predstavio ponudu te kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – povrća, plodova, useva i duvana, kao i osiguranje životinja i imovine.

Prema njegovim rečima, iz bogate ponude usluga „Dunav osiguranja“ za osiguranike u Bijeljini i okolini izdvajaju se osiguranje useva i plodova – ratarskih i povrtarskih kultura, a naročito duvana, čija je proizvodnja na tom području dominantna.

Godišnja premija osiguranja za ratarske kulture, u zavisnosti od vrste kulture i prosečnog prinosa, iznosi oko 45 konvertibilnih maraka (KM) po hektaru za kukuruz i 35 KM za pšenicu. Što se tiče osiguranja voćarskih kultura, može se izdvojiti ponuda za osiguranje jabuka i šljiva, s premijom od 1.280 KM za 2.000 stabala po hektaru, i osiguranje krušaka, s premijom od 2.560 KM za 2.000 stabala po hektaru, zatim osiguranje duvana od 365 KM i uljane repice od 75 do 95 KM po hektaru.


„Ima prostora za snižavanje premije ako se osiguranje u poljoprivredi omasovi“, istakao je Trninić i rekao da je oko šest odsto poljoprivrednih površina u RS osigurano, da je to veoma malo, a da su elementarne nepogode u periodu vegetacije sve češće.

On je istakao da je „Dunav osiguranje“ Banjaluka u poslednje tri godine isplatilo više od 200.000 KM na ime štete osiguranicima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Ove godine, dodao je, broj osiguranika se znatno povećao zahvaljujući novim osiguranicima sa područja Orašja, Šamca i Gradačca, s područja Federacije BiH.

„Posle katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srpsku 2014. godine, naročit značaj dobilo je osiguranje imovine, i to kako stambenih objekata i stvari domaćinstva tako i poljoprivrednih građevinskih objekata, mehanizacije i zaliha proizvoda u njima“, rekao je on.

„Dunav osiguranje“ je kreiralo novu uslugu za osiguranje imovine fizičkih lica, popularno nazvanu „čuvarkuća“, podsetio je Trninić i dodao da za prosečno domaćinstvo sa uključenim rizikom od poplave, ali i svim ostalim rizicima, mesečna premija iznosi oko šest KM.

Radionici su, osim poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, prisustvovali i profesori Poljoprivrednog fakulteta i Poljoprivredne škole, kao i načelnik Odeljenja za poljoprivredu Gradske uprave grada Bijeljine.

Radionica je održana u prostorijama Poljoprivredne škole u Bijeljini, a direktor te škole Milorad Vuković kaže da 140 učenika teorijska znanja primenjuje na zemljištu površine 104 hektara koje je osigurano.

„Uglavnom sejemo pšenicu i kukuruz, a imamo i plastenike i vinograde. Po zakonu smo u obavezi da osiguramo zemljište, a odabrali smo ‘Dunav osiguranje’ jer nudi najbolje uslove“, rekao je on.

Vuković je poručio poljoprivrednim proizvođačima da, ukoliko imaju mogućnosti, osiguraju svoje useve jer je to, kako je dodao, korisno.

Načelnik Odeljenja za poljoprivredu Gradske uprave grada Bijeljine Mladen Savić rekao je da na prostoru Semberije ima oko 55.000 hektara obradivog zemljišta i savetovao poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju svoje useve i prinose budući da je prethodnih godina na tom prostoru bilo dosta nepogoda.

„Ministarstvo poljoprivrede osigurava odnosno subvencioniše useve do 50 procenata. Mi želimo da dodatno pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima tako što ćemo u pravilnik o podsticajima za 2019. godinu uvrstiti sredstva za sufinansiranje osiguranja površina od elementarnih nepogoda u procentu do 20 odsto“, najavio je on.

Ta pomoć će, veruje Vuković, dati vetar u leđa poljoprivrednim proizvođačima kako bi i dalje ostali na svojoj zemlji i obrađivali je.

„Procenat osiguranja na prostoru Semberije je vrlo nizak, a mi želimo da organizovanjem dobre i instruktivne edukacije, kao što smo to uradili danas, povećamo taj procenat kako bi naši poljoprivredni proizvođači bili sigurni u svoje prihode“, zaključio je Savić.