U skladu s najnovijim merama Vlade Republike Srbije, Kompanija „Dunav osiguranje“ skratila je radno vreme službi prodaje osiguranja, koje će za potrebe svojih klijenata biti otvorene radnim danima od 10 do 13 časova.

Kontakt centar Kompanije na raspolaganju je klijentima radnim danima u periodu od 7:30 do 21:00 čas putem telefonskog broja 0800 386 286 ii-mejl adrese kontaktcentar@dunav.com. Zaposleni u Kontakt centru pomoći će im da dođu do najboljeg rešenja za svaki njihov zahtev ili će ih uputiti na pravu adresu na kojoj će dobiti adekvatan odgovor na svako pitanje u vezi sa zaključenjem osiguranja ili procenom i naknadom štete.