Humanoj akciji pomoći zdravstvenom sistemu Republike Srbije u suzbijanju koronavirusa pridružila su se još dva preduzeća koja posluju u sastavu Kompanije „Dunav osiguranje“ ‒ „Dunav re“ i „Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“. Društvo za reosiguranje „Dunav re“ doniralo je iznos od tri miliona dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, dok su zaposleni u „Dunav penzijama“odlučili da pet procenata martovske zarade i pet procenata mesečne naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva uplate u Trezor Republike Srbije kao doprinos borbi protiv koronavirusa.

Kompanija „Dunav osiguranje“ među prvima je pokrenula lanac podrške našem zdravstvu donacijom od 10 miliona dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, a zatim smo srazmerno svom učešću na tržištu osiguranja od auto-odgovornosti, participirali sa oko 42 miliona dinara u donaciji od ukupno 120 miliona dinara koje je Udruženje osiguravača Srbije uplatilo u Fond za nabavku medicinske opreme i materijala. I preduzeće „Dunav auto“ doniralo je 1,35 miliona dinara Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ za nabavku automobila fijat 500l neophodnih za rad na terenu.

U okolnostima kada se naši lekari nadljudskim snagama bore za svaki dragocen ljudski život, Kompanija „Dunav osiguranje“ i preduzeća koja posluju u njenom sastavu istrajno će nastaviti da pružaju podršku kako finansijskim sredstvima tako i merama koje preduzimaju u cilju zaštite zdravlja zaposlenih i svojih klijenata.