Dugogodišnje iskustvo sremskih domaćina

Osiguranje poljoprivrede kao vid ulaganja u proizvodnju sve više malih i velikih proizvođača u Srbiji shvata kao imperativ posla. Da osiguranje odavno ne doživljavaju kao nepotreban trošak, već kao investiciju, moglo se čuti i na radionici održanoj u okolini Sremske Mitrovice, na kojoj su učestvovali članovi udruženje novinara za poljoprivredu Agropres i predstavnici Kompanije „Dunav osiguranje“.

Tihomir Bojanić, poljoprivrednik iz mitrovačkog sela Čalma, povrtarstvom se aktivno bavi već 35 godina. Svoje gazdinstvo, na kojem ima preko 7.000 stabala krušaka i pet jutara zemlje pod paradajzom, među prvima je osigurao kod „Dunav osiguranja“. Kao razloge navodi strah od neizvesnosti koje vremenske prilike  sa sobom nose, ali i dobre uslove osiguranja, koji su za njega od velikog značaja: brz izlazak na teren i redovna isplata štete. Sećanje na štetu koja je 2018. pogodila njegove kulture razlog je što je i ovogodišnje prinose krušaka dodatno osigurao: „Te godine šteta je bila 100 odsto i isplaćena je u potpunosti. Da se nisam osigurao, šteta bi bila nemerljiva. Cena koju sam platio mala je za to što imam miran san.“

Daleke 1985. godine Tihomir je posadio prvo jutro pod paradajzom, da bi danas imao pet jutara i unapred prodatu proizvodnju. Ceđeni paradajz koji prodaje širom Srbije u sezoni svakog dana ide put Beograda, Subotice, Valjeva, dok se od njegovih sirovina pravi proizvod za izvoz u London. Brojna priznanja i medalje koje je kao najbolji proizvođač dobio za kvalitet svedoče o posvećenosti ovog poljoprivrednika, koji na prvom mestu brine o sigurnosti i bezbednosti kultura koje su osnova njegove proizvodnje.

Miloš Kevilj iz sela Divoš, vlasnik domaćinstva koje se bavi ratarskom proizvodnjom na oko 250 do 300 hektara, svoje gazdinstvo osigurao je još 2013. godine. Kako ističe, razlozi su svake godine sve vidljiviji: štete koje pogađaju imanja nikada nisu male. Čak i kada je 30-40 odsto imanja pogođeno štetom, osiguranje se isplati. Baš zbog toga, u njegovom selu se poslednjih godina sve više proizvođača uključuje u osiguranje: dok ih je pre desetak godina bilo svega dva-tri, sada je u osiguranje uključeno višestruko više proizvođača, čemu najviše doprinose brzina procene štete i isplata.

Kako ističu iz Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Sremskoj Mitrovici, i pored teške situacije tokom 2020. godine zbog pandemije koronavirusa, ova osiguravajuća kuća bila je maksimalno na usluzi svojim osiguranicima prilikom ugovaranja osiguranja, procene i naknade šteta, a bila je tu i kad je trebalo dati savet o merama zaštite. Kada je reč o osiguranju poljoprivrede, Nada Kovačević iz „Dunav osiguranja” navodi da u ponudi imaju osiguravajuću zaštitu za sve vrste gajenih kultura, i to od osnovnog rizika od grada, požara, udara groma, ali i dopunskih rizika od oluje, poplave, mraza. Ove godine osiguranicima je isplaćeno oko 150 miliona dinara na ime odštete, i to po osnovu 570 odštetnih zahteva na usevima. Ona ističe da i pored rasta broja zaključenih polisa, neki proizvođači i dalje imaju stav da šteta neće baš njima da se desi, a velike štete koje su ih pogodile opovrgle su takav stav. Upravo zbog značaja poljoprivrede kao strateške grane privrede, i sledeće godine akcenat će biti na edukaciji osiguranika i proizvođača, ističu iz „Dunav osiguranja“.

Podsticajne lokalne mere imaju posebnu ulogu kao vid podrške proizvođačima i gazdinstvima. Kako je istakao zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice Petar Samardžić, na teritoriji ovog grada registrovano je oko 6.000 gazdinstava, i od posebnog značaja su podsticaji u oblasti subvencionisanja nabavke semenskog materijala u povrtarstvu, kao i mere u oblasti osiguranja stoke i useva. Saradnja i podrška koju  Kompanija „Dunav osiguranje“ dugoročno pruža u oblasti edukacija, prezentacija i predavanja, pogotovo u segmentu osiguranja stoke, voćarstva i povrtarstva, primer su odgovorne prakse, koja je osnova razvoja privrede i podizanja svesti o sigurnom ulaganju u budućnost.

 

Koliko iznosi premija osiguranja?

Kako navode iz „Dunav osiguranja“, za hektar pšenice sa prinosom od 5.000 kg, po ceni od 20 dinara za kilogram i osiguranom sumom od 100.000 dinara, premija iznosi 2.195 dinara. Osiguranik od tog iznosa pri zaključenju plaća samo porez od pet odsto, a ostatak plaća posle skidanja useva. Kada se uračuna povrat po osnovu subvencija premija osiguranja poljoprivrednika, ovo osiguranje izađe na samo 1.300 dinara.