Posvećeno brinući o zdravlju svojih klijenata u istom stepenu kao i o zdravlju sopstvenih zaposlenih, Kompanija „Dunav osiguranje“ je, idući u korak s merama koje preduzima Vlada Republike Srbije, uvela čitav niz postupaka koji će preduprediti pojavu i širenje novog korona virusa.

Poslovni prostor u kome rade naši zaposleni i koji je na raspolaganju našim osiguranicima u najvećoj meri bezbedan je za njihovo zdravlje. Za zaposlene su obezbeđene zaštitne maske, rukavice i sredstva za higijenu, koja su dostupna i našim klijentima dok borave u našim poslovnim prostorijama kako bi pod našim krovom bili sigurni i zaštićeni isto kao što su zaštićeni i našim osiguravajućim polisama.

Za našu Kompaniju zdravlje ljudi nema cenu, a kako život, bez obzira na okolnosti, nameće potrebu za osiguravajućom zaštitom, kao i za rešavanjem osiguranih slučajeva koji ne biraju vreme ni mesto, mi ćemo i u ovim vanrednim okolnostima ostati dostupni za naše klijente, i to na način koji neće ugroziti njihovo zdravlje.

Radno vreme šalterskih službi u Beogradu i ostalim gradovima širom Srbije neće se menjati, a naš Kontakt – centar biće dostupan za sve neophodne informacije u vezi sa osiguranjem svakog radnog dana od  7:30 do 19:30 i subotom od 9:00 do 14:00 časova posredstvom telefonskog broja 0800 386 286. Osoblje Kontakt – centra potrudiće se da pruži odgovor na svako pitanje naših klijenata i da ih uputi na pravu adresu, bilo da je reč o potrebi za zaključenjem polise, bilo da je po sredi rešavanje šteta.

Izuzetak od uobičajene procedure rada s klijentima – a u skladu s preporukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije– biće smanjenje broja lica koja istovremeno borave u zаtvоrеnоm prоstоru Kоmpаniје, te će, ukоlikо veći broj klijenata istovremeno dođe da zaključi polisu ili da reši nastalu štetu u istоm pоslоvnоm prоstоru Kompanije, biti organizovano da red sačekaju ispred naših poslovnih prostorija ukoliko to dozvoljavaju vremenski uslovi, а pо lоšеm vrеmеnu boraviće u prоstоriјаmа kоје nisu prеdviđеnе zа stаlan bоrаvаk zаpоslеnih, kao što su holovi, hоdnici i sl.

Imamo u vidu i to da su mnogi naši klijenti, planirajući odlazak u inostranstvo, već kupili naše polise putničkog zdravstvenog osiguranja sa dopunskim pokrićem ili bez njega, Kompanija je donela odluku da im omogući otkaz ugovora pre početka putovanja uz povrat celokupne premije. Nakon utvrđivanja prava na povrat premije, Kompanija će im u roku od svega 14 dana vratiti celokupan uplaćeni iznos. Ova odluka ne odnosi se jedino na multi polise putničkog zdravstvenog osiguranja, koje se ugovaraju za više ulazaka u strane zemlje.

Našim klijentima dostupni smo i dalje za sve njihove želje i potrebe i iskreno zahvaljujemo na razumevanju.