Greeny“ d.o.o. je sa Kompanijom “Dunav osiguranje”, u Orašcu kod Aranđelovca, na prvoj ovogodišnjoj radionici „Žene u agrobiznisu“, potpisao polisu osiguranja, u vrednosti od oko 1,7 miliona dinara, kojom će u narednih godinu dana biti osigurana proizvodnja jabuka na površini od 15 hektara.

Direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Kragujevcu Miloš Milosavljević je u obraćanju učesnicima radionice i brojnim novinarima rekao da je Kompanija „Dunav“ pouzdan partner nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i dodao da su žene posebno važna ciljna grupa.

‒ „Dunav osiguranje“ je lider na domaćem tržištu osiguranja, zauzima vodeću poziciju u svim vidovima osiguranja, pa i u osiguranju poljoprivredne proizvodnje. Osiguranje je neophodno za zaštitu od katastrofalnih posledica vremenskih nepogoda i primetno je da ga mnogi poljoprivredni proizvođači shvataju kao neophodnu agrotehničku meru, ističe Milosavljević.

Ostvarena premija u osiguranju useva i plodova na srpskom tržištu 2018. godine je iznosila nešto više od 18 miliona evra i za tri odsto je veća nego 2017, međutim, štete su u odnosu na 2017. godinu veće za 22,5 odsto i biće, takođe, oko 18 miliona evra, rekao je pojašnjavajući Milosavljević.

‒ Samo u opštini Aranđelovac registrovano je 4.710 poljoprivrednih gazdinstava, a osigurano je tek 9 do 12 odsto. Najrasprostranjenije i za razvoj ovog kraja najvažnije kulture su voće: pre svih šljive, potom slede višnje, jabuke, kruške, breskve, trešnje, orasi, kajsije i dunje, dok jagoda ima na relativno malim površinama.

Još jedna od pogodnosti je i ta što poljoprivrednici ne moraju odmah da plate ceo iznos premije, već samo pet odsto poreza na premiju, dok ostatak mogu isplatiti kada oberu i prodaju svoje proizvode.

 

Greeny : i proizvodnja voća i prerada u finalni proizvod

Osiguranje ne može da spreči da se dese vremenske nepogode, ali obezbeđuje ekonomsku stabilnost, tj. adekvatnu naknadu štete.

‒ Ozbiljna proizvodnja, kakva je, po našem mišljenju i proizvodnja u „Greeny“-ju, zahteva i sigurnost i zaštitu. To su glavni razlozi zašto smo danas osigurali proizvodnju voća na otvorenom na površini od 15 ha u najvećoj osiguravajućoj Kompaniji, u “Dunav osiguranju”. Imamo poverenja u domaći brend, kao što je i „Greeny“ i verujemo da će saradnja biti na obostrano zadovoljstvo.

Najveći rizik za poljoprivredu su vremenske neprilike. Poljoprivredna proizvodnja na otvorenom polju zavisi od vremenskih faktora i izložena je brojnim vremenskim nepogodama i rizicima, a osiguranje je pravi način da se zaštiti, rekla je u izjavi brojnim novinarima Danijela Komatina, direktorka „Greeny“ d.o.o.

Preduzeće „Greeny“ osnovano je 2004. godine kada su na površini od 15 ha zasađene jabuke, a danas jabuku gajimo na 30 ha. Osnovna delatnost preduzeća je gajenje jabuke pa je u tu svrhu 2009. godine napravljena hladnjača za čuvanje tog voća kapaciteta 2.800 t, sa svom pratećom opremom za sortiranje i pakovanje. Pre deset godina, 2009. godine podigli smo i zasad trešanja na 3 ha.

U cilju stalnog unapređivanja proizvodnje postavljena je protivgradna mreža, napravljen je sistem za navodnjavanje, vestačko jezero takođe u svrhu navodnjavanja, kupljena je mehanizacija i priključne mašine kako bi se procesi vezani za održavanje zasada brže i efikasnije obavljali.

Pre pet godina započeta je proizvodnja  jabukovog soka. Radi se o potpuno prirodnom proizvodu koji se dobija samo ceđenjem i pasterizacijom, bez dodatka vode, šećera i drugih aditiva.

Posedujemo sve potrebne sertifikate, kao i standarde ISO 22000 i Global GAP. Preduzeće trenutno ima 17 zaposlenih.

 

Gratis polisa „čuvar kuće“ za osiguranje imovine

„Greeny“ d.o.o. rasopolaže sa velikim brojem objekata i „Dunav osiguranje“ im je povodom zaključivanja polise za osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje poklonilo polisu „čuvar kuće“, koja se odnosi na osiguranje imovine, opreme i drugih vrednosti.

 

 „Dunav“ spona sa registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

Vlada Republike Srbije odobrava subvencionisanje osiguranja useva i plodova već duži niz godina za registrovana poljoprivredna gazadinstva. Na ovom području subvencioniše se (regresira) 40% iznosa od ukupno plaćene premije osiguranja umanjene za iznos poreza, rekao je Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede.

‒ Ministarstvo poljoprivrede je u pogledu osiguranja i drugih mera podrške usmereno na registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja su i korisnici usluga “Dunav osiguranja”. Mi cenimo to što je „Dunav osiguranje“ na neki način spona i veza sa osiguranicima a kroz ovakav vid edukacije i inicijator direktnih susreta sa njima. Jako nam je važno da te mere budu dostupne poljoprivrednicima”, dodaje Mahmutović.

 

Lane u Aranđelovcu i okolini uništeno 80 odsto proizvodnje

‒ Aranđelovačko područje spada u najviši, VI gradobitni razred. Grad pada skoro svake godine i karakterističan je za letnje mesece. Najčešće je veličine lešnika i često je praćen nevremenom, nanosi veće štete, posebno na usevima i voću, rekao je zamenik predsednika opštine Aranđelovac Miladin Jakovljević.

‒Veoma mi je drago što se sve ovo dešava u Aranđelovcu, jer imamo podatke da je veoma mali broj zasada na našoj teritoriji pokriven osiguranjem, tako da naši poljoprivrednici nisu još dovoljno edukovani, pa je ova radionica stoga jako važna”, kaže Jakovljević.

Aranđelovac su prošle godine, istakao je Jakovljević, dva puta pogodile velike elementarne nepogode, kada je u selima uništeno i do 80 odsto zasada.

 

Više od pola miliona osiguranika zaključilo polisu za životno osiguranje

Radionica u Orašcu bila je prilika i za predstavljanje usluga životnih osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“. Iz godine u godinu portfelj životnih osiguranja kontinuirano raste, i u ovom momentu Kompanija je na četvrtoj poziciji na tržištu sa visoko postavljenim prodajnim ciljevima. Naše polise životnih osiguranja ima više od pola miliona osiguranika i to kako ličnih, individualnih i tako i kolektivnih osiguranja.

‒Vrlo često smo spremni da svoj novac uložimo u neke druge vrednosti, ili njihovu zaštitu, a zaštita ljudskog života je neprikosnovena i treba uvek da bude na prvom mestu. Upravo osećaj odgovornosti prema sopstvenom životu i svojoj porodici rađa i potrebu da preduzmemo sve potrebne korake kako bismo se zaštitili od nepredviđenih a mogućih neželjenih događaja, da stvorimo lične fondove koji će omogućiti našem potomstvu da donese značajne životne odluke ili nama da stvorimo osećaj finansijske sigurnosti, istakla je u predstavljanju ove vrste osiguranja učesnicima radionice Slavica Ostojić, šef  Službe za prodaju životnih osiguranja u GFO Kragujevac.

U ponudi životnih osiguranja Kompanije je nekoliko izuzetno kvalitetnih usluga čiji je cilj da pruže podršku osiguraniku onda kada je najpotrebnije: osiguranje Moj život, koje je najčešći vid osiguranja, stipendijsko osiguranje kojim možemo omogućiti našoj deci adekvatno školovanje, riziko osiguranje života ‒posebno osiguranje koje pokriva samo rizik smrti, kolektivno osiguranje penzionera gde obezbeđujemo visok nivo zaštite i finansijskog pokrića uz nisku premiju osiguranja, kolektivno osiguranje zaposlenih za slučaj smrti koje je namenjeno poslodavcima koji ozbiljno i odgovorno razmišljaju o neprijatnim posledicama koje mogu zadesiti porodicu zaposlenog u slučaju njegove smrti.

Osiguranici su često u zabludi da je za polisu životnog osiguranja potrebno mnogo novca ne razmišljajući o posledicama koje može da donese odlaganje odluke da se ona kupi. U momentu kada možemo sebi da priuštimo osiguranje možda su nastupile okolnosti kada sklapanje polise životnog osiguranja više nije izvodljivo, ili barem nije više tako povoljno, a novac je sigurno potrošen na manje značajne stvari. Zato ne treba odlagati donošenje tako važne odluke jer zaključenjem životnog osiguranja dobijamo mnogo više od samog osiguranja – ulažemo u budućnost, štedimo za sebe i nama drage osobe. Svaka polisa je jedinstvena, kreirana na osnovu osiguranikovih želja, potreba i mogućnosti. Naši profesionalci uvek stoje na raspolaganju svojim osiguranicima, koji u svakom momentu mogu da se obrate kompaniji „Dunav osiguranje“ u svim gradovima jer smo prisutni u celoj zemlji.