Kompanija „Dunav osiguranje“ uzela je aktivno učešće u globalnoj kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja je otpočela Konferencijom „Nijedna više“ 25. novembra u Skupštini grada Beograda, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Osvrt na novine u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, kao i u Krivičnom zakonu na Konferenciji, dala je Nela Kuburović, ministarka pravde Republike Srbije, a u panel diskusiji na temu prijave nasilja u porodici, pomoći i podrške žrtvama porodičnog nasilja, učestvovale su Irena Vujović, predsednica GO Savski venac i Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda, Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu i članica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu, i Ivana Soković, članica Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“.

‒  Rodna ravnopravnost jedna je od ključnih vrednosti savremenog društva, a „Dunav osiguranje“ kao društveno odgovorna kompanija pre dve godine uključila se u aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost i brojne konkretne projekte koje je tada pokrenuo Grad Beograd. U tom trenutku zaposlili smo dve žene iz Sigurne kuće u Kontakt centru naše kompanije, pružajući im tako preko potrebnu ekonomsku sigurnost i  samostalnost. Tokom ovog meseca otpočela je obuka još jedne žene iz Sigurne kuće i nadamo se da će se ona uskoro uspešno uključiti u rad naše kompanije, te da više nikada neće imati problem s nasiljem u porodici ‒ rekla je na Konferenciji Ivana Soković.

Ona je istakla da je Kompanija nedavno potpisala Protokol o saradnji sa Sigurnom kućom, kojim se obavezala da obezbedi polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za svaku ženu koja tokom novembra ove godine boravi u toj ustanovi. Polisa tim ženama omogućava sveobuhvatan sistematski pregled koji mogu da obave u roku od godinu dana, kao i vanbolničko lečenje. Kompanija im ovim gestom šalje poruku da treba da vode računa o sebi i svom zdravlju, podvukla je Ivana Soković.

‒ Zapošljavanjem štićenica Sigurne kuće nisu na dobitku samo one same i njihove porodice, već i naša Kompanija, koja je stekla izuzetno vredne, odgovorne i odane zaposlene ‒ naglasila je Soković.

Osim u ovom projektu, Kompanija je u godini svog jubileja ‒ 45 godina poslovanja pod imenom „Dunav“, uzela učešće i u mnogim drugim društveno odgovornim projektima.

S nama sarađuju i mnoga udruženja koja pomažu ugroženim delovima populacije poput Kluba žena „Jefimija“, u čijem je fokusu promocija, edukacija i unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje ekonomskog položaja žena, Udruženje žena „Bačko Gradište“ za pomoć finansijski ugroženoj populaciji tog grada, Udruženje „Žena ženi“ za pružanje  materijalne i nematerijalne pomoći ugroženim ženama, samohranim majkama i ženama žrtvama nasilja. „Dunav osiguranje“ je ove godine učestvovalo i u organizovanju „Festivala zdravlja“, čiji je cilj promocija zdravlja i podizanje svesti o značaju brige za sopstveno zdravlje ‒ navela je Ivana Soković.

‒ Kompanija „Dunav osiguranje“ i u narednom periodu biće pouzdan partner Gradu Beogradu i Savetu za rodnu ravnopravnost – izjavila je Ivana Soković.