DUNAV LOYALTY CLUB

Dunav Loyalty program odnosi se samo na kartice izdate zaključno sa 31.12.2018 godine.

Sve što treba da znate o Dunav Loyalty Club-u možete pogledati ovde.

1 POLISA = 1 KARTICA = 1000 MOGUĆNOSTI

Našim vernim osiguranicima poklanjamo karticu kojom postajete jedan od 100.000 članova Dunav Loyalty Cluba. Karticu možete dobiti zaključenjem jedne od polisa Kompanije Dunav osiguranja.

USLOVI DOBIJANJA KARTICA

NEŽIVOTNA OSIGURANJA

  • zaključenjem jedne ili više polisa neživotnih osiguranja sa premijom osiguranja većom od 6.000,00 dinara na godišnjem nivou
  • zaključenjem paketa osiguranja „ČUVAR KUĆE“ – kombinovano osiguranje domaćinstva (ne uključujući akcijske proizvode)

ŽIVOTNA OSIGURANJA

  • zaključenjem polise životnog osiguranja uz minimalnu mesečnu premiju u iznosu od 1.500,00 dinara
  • minimalno plaćene 3 mesečne premije