Za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika, 30. aprila, 3. i 4. maja zaposleni u Kompaniji „Dunav osiguranje“ neće raditi. To se odnosi na sva naša prodajna mesta i centre za naknadu šteta.

Ipak, i za vreme prazničnih dana naši klijenti moći će da kupe polise putničkog zdravstvenog osiguranja onlajn, a na isti način moći će da prijave i štetne događaje po svim vrstama naših polisa.

Sve vreme dežuraće i naši kontakt centri za pomoć na putu, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i putno zdravstveno osiguranje.

Naši stalno dežurni telefoni, 24 sata svakog dana u nedelji, jesu sledeći:

  • za POMOĆ NA PUTU: +381 (0) 11 3636 900
  • za PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PZO): +381 (0) 11 3636 940

                                                                                            i  +381 (0) 11 3636 999

  • za DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (DZO): +381 (0) 11 3341 488

 Želimo da praznične dane provedete u dobrom raspoloženju ne zaboravljajući na odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju i zdravlju drugih ljudi u svom okruženju.

Srećan vam Uskrs i Prvi maj!