Državni sekretar u Ministarstvu poljopovrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović rekao je da visok procenat stanovnika Srbije živi u ruralnim područjima koja karakteriše visoka nezaposlenost, loša putna, saobraćajna i komunalna infrastruktura, nepovoljna demografska slika, a taj ambijent, kaže, posebno se nepovoljno odražava na žene.


-Poljoprivreda je u tim sredinama dominantna grana i žene u toj grani predstavljaju 75 odsto plaćene i neplaćene radne snage, ukazao je Mahmutović. On je naveo da Ministarstvo trenutno u svojoj politici raspodele podsticaja bespovratnih sredstava ima jednak status i prema ženama i prema muškarcima, kao i da su trenutno aktuelna tri programa – podrška mladima u poljoprivredi, podrška razvoju nepoljoprivrednih aktivnosti na selu i podrška unapređenju kvaliteta života na selu.