Poštovani,

Na sledećem linku možete preuzeti potrebnu dokumentaciju:

Konkursna dokumentacija

PITANJE:

U obrascu predmetne ponude u okviru PREGLEDNI CENOVNIK PREMA GRUPAMA RADOVA ZA GRAĐEVINSKE I GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE, nedostaje UKUPNO TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI, te Vas molimo da nas HITNO OBAVESTITE šta raditi, pošto pomenuti radovi predstavljaju sastavni deo predmetne KD u opisu ?

Takođe u okviru JEDINSTVENI CENOVNIK ELEKTRO RADOVA nniste predvideli mesto za UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA, a za UKUPNO ISPITIVANJE I MERENJE ste postavili ispod pozicija za TEHNIČKA DOKUMENTACIJA, PA ŠTA U TOM SLUČAJU ČINITI ?

Isto tako, u okviru PREGLEDNI CENOVNIK PREMA GRUPAMA RADOVA ZA EE – RADOVE, nedostaje UKUPNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA i šta raditi, s obzirom da pomenuti radovi predstavljaju sastavni deo predmetne KD u opisu radova ?

ODGOVOR:

U skladu sa vašim pitanjima, izvršili smo izmenu dela Konkursne dokumentacije i to:

1. Pregledni cenovnik prema grupama radova za građevinske i građevinsko zanatske radove;
2. Jedinstveni cenovnik elektro radova;
3. Pregledni cenovnik prema grupama radova za EE radove.