SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

iso_9001-2008„Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. prva je osiguravajuća kuća u našoj zemlji koja ima međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001.

Sertifikat podrazumeva da se poslovni procesi u Kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. odvijaju po propisanim i kontrolisanim postupcima i uputstvima, što krajnjem korisniku usluge – osiguraniku ili privrednim i društvenim subjektima koji imaju poslovne odnose sa Kompanijom – obezbeđuje precizno definisanu uslugu sprovedenu na najbolji način.

Sertifikat o uvedenom sistemu upravljanja kvalitetom Kompanija je dobila 15. februara 2000. godine od Saveznog zavoda za standardizaciju. Potvrda tog prestižnog standarda verifikovana je u resertifikacionoj proveri koja se odvijala 08. i 09. decembra 2015. godine, dodelom sertifikata o uspostavljenom sistemu menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2008, koji izdaje ured SGS (Société Générale de Surveillance) za Srbiju i Crnu Goru, a važi do 14. septembra 2018. godine.

Švajcarski SGS (Société Générale de Surveillance) najveća je svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju sistema kvaliteta. SGS je osnovan 1878. godine, a 80.000 zaposlenih u toj kompaniji radi na svih šest kontinenata u 1.650 predstavništava i laboratorija. Sertifikat o kvalitetu SGS-a poseduju „Coca Cola“, „Philips“, IBM, „Ford“, „British Airways“, DHL i mnoge druge velike svetske kompanije, a u Srbiji, osim „Dunav osiguranja“, giganti poput „Hemofarma“, „Holcima“, „Elektroprivrede Srbije“ i drugih značajnih privrednih subjekata.