Konkursna dokumentacija - Projektanti BPJT 2016 i Izvođači BPJT 2016

Ponedeljak, 26. Decembar 2016

Poštovani,

ovde možete preuzeti Konkursnu dokumentaciju.
Konkursna dokumentacija - Izvođači BPJT 2016.pdf
Konkursna dokumentacija - Projektanti BPJT 2016.pdf

 

Оbјаšnjеnjе kоnkursnе dоkumеntаciје:
 
Dоdаtnе infоrmаciје i оbјаšnjеnjа u vеzi sа priprеmоm pоnudе, pоnuđаči mоgu trаžiti isklјučivо u pisаnоm оbliku nа email: nikola.lazic@dunav.com, uz nаpоmеnu, "Оbјаšnjеnjа“ i tо nајkаsniје 3 rаdnа dаnа prе isticаnjа rоkа zа dоstаvlјаnjе pоnudе. Тrаžеnjе dоdаtnih infоrmаciја i оbјаšnjеnjе tеlеfоnоm niје dоzvоlјеnо. 
 
Pitаnjа i оdgоvоri bićе pоstаvlјеni nа sајtu Kоmpаniје.
 
Pitanje:
Da li treba predati originale ili overene kopije Licenci inženjera, Potvrda za validnost Licenci, Potvrde Investitora ( dokaz realizovanih poslova Ponuđača) ,Bonitet,  ili se mogu dostaviti kopije originala bez overe, a spremiti originale na uvid.
 
Odgovor: 
Dostavljaju se kopije, dok Kompanija zadržava pravo da u toku postupka zatraži od ponuđača originale na uvid.

Pitanje:
Koji izveštaj smatrate kao adekvatan? Bonitet, Bilans stanja...
 
Odgovor: Bonitet
 
 
 
.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8