Dunav banka

DUNAV BANKA a.d. Zvečan

Sedište
Bulevar Franše d'Eperea br. 88, 11000 Beograd

Kabinet Predsednika
Bulevar Franše d'Eperea br.88, 11000 Beograd,
tel: 011/ 655 73 38   fax: 011/3657 006
e-mail: office@dunavbanka.com 
web: www.dunavbanka.com

 

„Dunav banka“ a.d. Beograd posluje od 1990. godine, kada je osnovana pod imenom „Beogradska banka – Prištinska banka“ d.d. Priština. Godine 1995. menja naziv u „Beogradska banka – Kosovskometohijska banka“ a.d. Priština. Od 2002. godine banka posluje pod imenom „Kosovskometohijska banka“ a.d. Zvečan.

Prekretnica u poslovanju banke bila je promena vlasničke strukture 2010. godine, kada je većinski vlasnik njenih akcija postala Kompanija „Dunav osiguranje“, a banka promenila naziv u „Dunav banka“ a.d.

„Dunav banka“, kao univerzalno orijentisana finansijska institucija, pruža svojim klijentima širok spektar bankarskih usluga, uz primenu najsavremenije informacione tehnike i tehnologije.

Tekući i devizni računi pravnim i fizičkim licima, elektronski platni promet u zemlji i sa inostranstvom, dinarska i devizna štednja, platne kartice, kreditne linije za privredu i stanovništvo – samo su deo bankarske ponude koju „Dunav banka“ a.d. Beograd pruža svojim klijentima.

Pored niza usluga i servisa za građane, „Dunav banka“ u saradnji s Kompanijom „Dunav osiguranje“ nudi i usluge iz oblasti osiguranja.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8