Dunav banka

DUNAV BANKA a.d. Zvečan

Sedište
Kralja Milutina bb,  38 227  Zvečan

Kabinet Predsednika
Bulevar Franše d'Eperea br.88, 11000 Beograd,
tel: 011/ 655 73 38   fax: 011/3657 006
e-mail: office@dunavbanka.com 
web: www.dunavbanka.com

 

Narodna banka Srbije 1. oktobra 2010. godine dala je saglasnost na predložene izmene i dopune Ugovora o osnivanju i Statuta Kosovsko - metohijske banke a.d. Zvečan. To praktično znači da je prihvaćen predlog Skupštine akcionara Banke o promeni imena pod kojim će Banka poslovati na finansijskom tržištu Srbije u „Dunav banka“a.d. Funkcionalno, ova odluka podrazumeva i saglasnost za obavljanje poslova domaćeg i platnog prometa sa inostranstvom i uključivanje Banke u finansijske tokove, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primenu međunarodnih pravila i standarda, i SWIFT mrežu. Ove suštinski važne odluke značajna su pretpostavka za uključivanje finansijskih tokova „Dunav osiguranja“ u „Dunav banku“, za povećanje broja ekspozitura i filijala Banke u zemlji, rast klijentske baze i obavljanje usluga osiguranja i bankarskih usluga na jednom mestu.

„Dunav banka“, nekadašnja „Kosovsko – metohijska banka“ posluje od 28. decembra 1990. godine, a rad sa klijentima započela je 3. januara 1991. godine u mreži filijala i ekspozitura na celom prostoru Kosova i Metohije.

Na prvoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara Banke, održanoj 18. juna 2010. godine, potvrđena je kupovina 80,32303% akcija od strane Kompanije "Dunav osiguranje". Na istoj sednici imenovan je i novi Upravni odbor Banke. Za predsednika Upravnog odbora imenovana je mr Milenka- Mila Jezdimirović, generalna direktorka Kompanije "Dunav osiguranje".

Na Vidovdan, 28. juna 2010. godine, u Beogradu, u generalnoj direkciji "Dunav osiguranja", održana je konstitutivna sednica Upravnog odbora Kosovsko - metohijske banke a.d. Zvečan. Odlukom Upravnog odbora Banka je dobila i najviši organ upravljanja.

Članovi Upravnog odbora Banke imenovani na sednici Upravnog odbora ispred Kompanije "Dunav osiguranje" su: Milica Dević, direktor Finansijske funkcije, Ljubodrag Marković, direktor Pravne funkcije i član Izvršnog odbora i dr Rajko Tepavac, član Izvršnog odbora Kompanije "Dunav osiguranje". Članovi Upravnog odbora su i Milan Mekić, Telekom Srbija, dr Rajko Perić, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu i Slavica Stefanović, RATEL.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8