Kontrolisana društva

„Dunav osiguranje“ je kompanija s vodećim ljudskim, tehničkim i finansijskim resursima u zemlji. Uvek rukovođeni istom vizijom valjanosti svojih usluga, obavljamo mnogobrojne delatnosti i predstavljamo snažnu osiguravajuću kuću i jednu od najuspešnijih kompanija u zemlji.

Preduzeća koja posluju u sastavu Kompanije obavljaju široki spektar specijalizovanih usluga, od reosiguranja i trgovine, preko preventivnog inženjeringa i usluga tehničkog pregleda, do servisiranja motornih vozila.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je 2002. godine oformila prvi penzioni fond u Srbiji sa internacionalnom kompanijom TBIH, pod nazivom „Dunav-TBIH“ s vlasničkim udelom od 49 odsto. U 2006. godini Kompanija je postala stoprocentni vlasnik Fonda (sada pod nazivom „Društvo za penzijsko osiguranje Dunav“). Osim toga, Kompanija je preuzimanjem većinskog paketa akcija postala većinski vlasnik „Kosig Dunav osiguranja“ iz Banjaluke, čime sebi otvara put ka regionalnom tržištu osiguranja.
 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8