O kompaniji

Kompanija Dunav osiguranje je najveća kuća na tržištu osiguranja u zemlji, sa tradicijom dugom 140 godina. 

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda). 

Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti. 

Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija Dunav osiguranje najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija Dunav osiguranje sinonim za osiguranje u Srbiji. 

Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku. 

Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije - brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

 

Zašto pokloniti poverenje Kompaniji Dunav osiguranje?

Zato što...

...ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja
...zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
...ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
...je osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama
...ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta, čak 99,6%
...u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
...pokriva teritoriju cele Srbije razgranatom mrežom svojih poslovnica
...spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
...je stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju
 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8