Adresar Generalne Direkcije

DIREKCIJE

TELEFON FAKS

Direkcija za osiguranje individualnih korisnika i samostalnih preduzetnika

Makedonska 4, Beograd

011/3221-214

011/3344-936

Direkcija za osiguranje malih i srednjih preduzeća

Makedonska 4, Beograd

011/3344-402

011/3344-853

Direkcija za osiguranje velikih preduzeća

Makedonska 4, Beograd

011/3229-579;
3345-186;
2626-922

011/2630-193

Direkcija za životna osiguranja

Maršala Birjuzova 3, Beograd

011 / 3286-501

011/3286-506

Direkcija za zajedničke poslove u osiguranju

Makedonska 4, Beograd

011/2632-079

011/2634-756

Direkcija za naknadu šteta

Makenzijeva 65, Beograd

011/3442-190;
2447-330

011/2458-244

Direkcija za prodaju i marketing životnih osiguranja

Kolarčeva 7/VI, Beograd

011/3039-077

011/3248-286

Direkcija za marketing i odnose sa javnošću Kolarčeva 7/VII, Beograd 011/3037-150;
3037-151
011/3037-052

Direkcija za prodaju neživotnih osiguranja

Makedonska 4, Beograd

011/3223-264;

011/2637-455

 

FUNKCIJE

TELEFON FAKS

Finansijska funkcija

Makedonska 4, Beograd

011/2621-259;
3234-903

011/2633-753

Funkcija za pravne poslove Makedonska 4, Beograd 011/3223-123  
Funkcija za ljudske resurse i opšte poslove Makedonska 4, Beograd 011/3242-034  
Informatička funkcija Ustanička 128, Beograd 011/3473-458;
2891-666
011/3473-385
Funkcija interne revizije Knez Mihajlova 6/VIII, Beograd 011/3228-678 011/3340-429
Funkcija imovine, nabavke i održavanja Makedonska 4, Beograd 011/3220-046 011/3241-605
Funkcija za aktuarstvo, statistiku i upravljanje rizicima solventnosti Kolarčeva 7/V, Beograd 011/3037-233;
3037-299
011/3340-838
Funkcija za kontrolu usklađenosti poslovanja (compliance) Knez Mihajlova 6/VII, Beograd 011/3248-501 011/2624-443
 

SEKTORI

TELEFON FAKS
Sektor za standard, kvalitet i etičku usklađenost Zmaj Jovina 7/II, Beograd 011/2186-722 ;
2184-465
011/2185-338
Sektor za razvoj i praćenje proizvoda Makedonska 4, Beograd 011/2632-079 011/2634-756
Sektor za reosiguranje i saosiguranje Makedonska 4, Beograd 011/3228-531 011/2621-835
Sektor za preventivni inženjering, pregled i kontrolu rizika Goce Delčeva 46/II, Beograd 011/2696-250;
2602-290
011/2690-827
Sektor za podršku Knez Mihajlova 6/II, Beograd 011/3221-847 011/2634-756
Sektor za prodaju strateškim klijentima Kolarčeva 7/VII, Beograd 011/3341-305 011/3037-277
Sektor za alternativne kanale prodaje Kolarčeva 7/VII, Beograd 011/3241-452 011/3248-564
Sektor za razvoj prodajne mreže Kolarčeva 7, Beograd 011/3248-535 011/3248-564
Sektor za marketing Kolarčeva 7/VII, Beograd 011/3037-150 ;
3037-151
011/3037-052
Sektor za podršku prodaji Kolarčeva 7/VII, Beograd 011/3248-114 011/3248-564
Sektor za ljudske resurse Makedonska 4, Beograd 011/3242-034 ;
3221-483
011/3223-889
Sektor za investiciona ulaganja Makedonska 4, Beograd 011/3220-046 011/3241-605
Sektor za upravljanje imovinom Makedonska 4, Beograd 011/3221-105 011/3340-545
Sektor za tekuće održavanje imovine i opreme Makedonska 4, Beograd 011/3221-105 011/3340-545
Sektor za naknadu šteta iz osnova neživotnih osiguranja Makenzijeva 65, Beograd 011/344-4498 011/245-8244
Sektor za naknadu šteta iz osnova obaveznih osiguranja u saobraćaju, kasko osiguranja i pomoći na putu Makenzijeva 65, Beograd 011/244-0313 011/245-8244
Sektor za naknadu šteta sa elementom inostranosti (mko) Makenzijeva 65, Beograd 011/344-4640 011/243-1780
Sektor za zastupanje na sudu, regrese, rente i nematerijalne štete Makenzijeva 65, Beograd 011/243-6246 011/344-4641
Sektor za podršku i nadzor u postupku naknade šteta Makenzijeva 65, Beograd 011/344-2148 011/245-8244

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8