Dunav Life Club

Sve što treba da znate o Dunav Life Club-u možete pogledati ovde.

Našim vernim osiguranicima poklanjamo karticu kojom postajete jedan od 20.000 članova Dunav Life Cluba. Uslovi za dobijanje kartica DUNAV LIFE CLUB-a su:

Kao korisnik  kartice možete  ostvariti  brojne pogodnosti  na više od 100 prodajnih mesta širom Srbije kao i brojne popuste u Kompaniji „Dunav osiguranje“.  
POPUSTI NA NEŽIVOTNA OSIGURANJA – Kompanija Dunav osiguranje

15% komercijalnog popusta na sledeće proizvode neživotnih osiguranja:
-    na premiju osiguranja DZO lica za slučaj težih bolesti i hiruških intervencija
-    na premiju privatnog dopunskog zdravstvenog osiguranja
-    na premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

10%  komercijalnog popusta na sledeće proizvode neživotnih osiguranja:
-    na premiju osiguranja građevinskih objekata (nastanjenih stanova i kuća) od opasnosti požara i drugih opasnosti
-    na premiju osiguranja nenastanjenih objekata
-    na premiju osiguranja stvari domaćinstva
-    na premiju kombinovanog osiguranja motornih vozila (auto kasko) i kasko osiguranja putničkih motornih vozila (mini kasko)
-    na premiju osiguranja pomoći na putu
-    na premiju osiguranja plovnih objekata (kasko i odgovornost)
-    na premiju osiguranja poljoprivrednih gazdinstava, prema Uslovima za za kombinovano osiguranje imovine poljoprivrednog gazdinstva preko paketa imovinskih osiguranja
-    na premiju osiguranja koja su zaključena u skladu sa:
-    Uslovima za osiguranje malih pravnih lica i preduzetnika – Paket za trgovinsku delatnost  
-    Uslovima za osiguranje malih pravnih lica i preduzetnika – Paket za proizvodnju i zanatstvo
-    Uslovima za osiguranje malih pravnih lica i preduzetnika – Paket za uslužne delatnosti nege i ulepšavanja
-    Uslovima za osiguranje malih pravnih lica i preduzetnika – Paket za uslužne delatnosti - biroi, kancelarije i agencije
-    Uslovima za osiguranje malih pravnih lica i preduzetnika – Paket za ugostiteljsku delatnost. 

Sve ponude kluba po lokaciji  možete pogledati na web stranici: www.dunavlife.rs

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8