OSIGURANJE POLJOPRIVREDE

Kao najveća osiguravajuća kuća u zemlji i lider u oblasti novih usluga, znanja i tehnologija osiguranja, imamo posebnu obavezu da agrarnom sektoru, koji je od vitalnog značaja za naš ukupni ekonomski napredak, omogućimo dobar razvoj kroz sigurno i pouzdano osiguranje.

Mi nastojimo da uspešno zaštitimo imovinu svojih osiguranika, njihova domaćinstva, polja i životinje. To ostvarujemo širokim spektrom usluga osiguranja useva, plodova, domaćih, divljih i egzotičnih životinja. Na primer, grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova ili bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje, kod životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak. Zato nastojimo da osiguranicima koji koriste ovu uslugu našeg osiguranja omogućimo apsolutnu sigurnost u delatnosti koja je tako nesigurna i podložna rizicima.