Kuzmin, 4. mart 2017 – Kompanija „Dunav osiguranje“, u saradnji sa udruženjem novinara za poljoprivredu Agropress, i 2017. godine nastavlja s realizacijom edukativnih radionica pod nazivom „Preduzetnice u agrobiznisu“. Prva interaktivna radionica u novom ciklusu održana je u Kuzminu, u Sremu, pred pedesetak meštana, poljoprivrednih proizvođača i nosilaca poljoprivrednih gazdinstava. Predstavnici Glavne filijale Srem Kompanije „Dunav osiguranje“ prezentirali su ponudu Kompanije u oblasti osiguranja poljoprivrede – useva, plodova i stoke, kao i osiguranje imovine.


– Sa željom da budemo pravi partneri poljoprivrednicima i nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, nastojali smo da prilikom formiranja ponude uzmemo u obzir specifičnosti različitih delatnosti – rekla je na početku izlaganja Milka Dragović, prezenter ponude „Dunav osiguranja“.

– Poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom. Koliko god truda, znanja i volje uložili u proizvodnju, poljoprivredni proizvođači mogu ostati bez očekivanih proizvoda i dobiti usled samo jednog padanja grada, poplave ili oluje. Kao lider na tržištu osiguranja i jedina domaća osiguravajuća kuća, s tržišnim učešćem u osiguranju useva i plodova od 47 odsto, čvrsto smo rešeni da nastavimo da pružamo adekvatnu zaštitu našim poljoprivrednim proizvođačima. Kada govorimo o osiguranju biljne proizvodnje, u ovom kraju uzgajaju se ratarske kulture pšenica, soja i posebno kukuruz, kojeg na njivama ima najviše i koji se najviše i osigurava. Ako poljoprivrednik osigurava useve preko ugovarača, što je u većini slučajeva zadruga, na osiguranu sumu od 128.000 dinara, premija iznosi 1.500 dinara, dok za individualno osiguranje premija iznosi 2.400 dinara.

Kad je reč o osiguranju životinja, a u Sremu se posebno gaje svinje tovljenici na osiguranu sumu od 19.000 dinara po grlu preko ugovarača premija staje 600 dinara, dok individualno košta 900 dinara. Kod priplodnih krmača, dužina trajanja osiguranja može biti 12 meseci. Preko ugovarača, osiguranje iznosi 4.000 dinara, dok je pojedinačno 5.500 dinara po priplodnoj krmači.

Po rečima gospođe Milke Dragović, država već nekoliko godina preko resornog ministarstva subvencioniše osiguranje biljne i životinjske proizvodnje sa 40 procenata osiguravajuće premije. Slično čine i pojedine opštine, što predstavlja dodatnu pogodnost za poljoprivredne proizvođače. Iako je napredak i dalje simboličan, ova mera, nesumnjivo, daje dobre rezultate i ima podršku i osiguranikā i osiguravačā. Osim navedenog, kada je reč o osiguranju životinja, „Dunav osiguranje“ je potpisnik Ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u vezi sa sprovođenjem Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Tim ugovorom Ministarstvo se obavezalo da plati 100 procenata premije za osiguranje životinja koje su predmet kredita.

– Našim klijentima, poljoprivrednim proizvođačima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnicima pre svega možemo obećati brzu i efikasnu naknadu štete u svakom momentu, kao i do sada – zaključila je Milka Dragović iz Kompanije „Dunav osiguranja“.

Da je vreme olakog predviđanja poljoprivredne proizvodnje odavno prošlo, upozorio je dr Goran Begavac, rukovodilac odeljenja za kukuruz kompanije „NS seme“, koji, pored ostalog, ističe:
– U proteklih pet godina imali smo jednu ekstremno sušnu 2012. i jednu ekstremno kišnu 2014. godinu, što rečito govori o klimi koja postaje surova, teža i nepredvidiva. Samim tim, važno je pretpostaviti eventualne štete i gledati kako da se one preduprede – rekao je Begavac.

U ataru Kuzmina se nalazi i 50 hektara vinograda, porodične firme Dragana Trivanovića. Kako proizvode posebne sorte belog italijanskog rizlinga, frankovku, sivi pino, a od crnih sorti širu, merlo i aberne sovinjon, proizvodnja je skupa i svaka vremenska neprilika može biti kobna. Razmišljajući kako da smanji rizike, gospodin Trivanović i ljudi iz njegovog preduzeća su se osigurali, i to kod Kompanije „Dunav osiguranje“, s kojom imaju odličnu poslovnu saradnju i sve pričinjene štete na vreme se naknađuju.

Momčilo Trajković iz istog mesta jednostavno kaže da osigurava svu svoju poljoprivrednu proizvodnju i ratarstvo i stočarstvo.
– Osiguranje je veoma bitno jer mirnije spavam. Svašta se dešava i kada si osiguran, onda je mnogo lakše i bezbednije – ističe Trajković.