Crepaja u južnom Banatu 5. marta ove godine bila je mesto održavanja druge radionice na kojoj je predstavljena ponuda za osiguranje agrarne proizvodnje Kompanije „Dunav osiguranje“.

Vrednim poljoprivrednim proizvođačima toga kraja, kao i preduzetnicima, sadržaj ponude najveće nacionalne osiguravajuće kuće u Srbiji predstavio je direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu Miloš Bjelić sa saradnicima.

Kompanija „Dunav osiguranje“, rekao je tom prilikom Bjelić, ima više od 90 različitih vrsta osiguranja, kao i široku lepezu usluga u segmentu osiguranja poljoprivrede, tako da poljoprivrednici mogu da izaberu ono što im najviše odgovara. Svake godine širimo paletu ponude počev od osiguranja imovine, poljoprivrednih mašina, useva, voćarsko-vinogradarskih i ratarsko-povrtarskih kultura, a poljoprivrednici mogu osigurati i život.


– U Glavnoj filijali „Dunav osiguranje“ Pančevo koristimo svaku priliku da u južnom Banatu obiđemo poljoprivredne proizvođače i naše osiguranike te da im prezentujemo osiguranje kako bi shvatili da osiguravajuća zaštita nije trošak već investicija. Visina premije, naravno, zavisi od vrste kulture koja se osigurava, gde se ta kultura gaji i sl. Na primer, na bazi osiguranja jednog katastarskog jutra pod kukuruzom visina premije iznosi oko 1.000 dinara. Kompanija odobrava i dodatne popuste, u zavisnosti od učestalosti grada, od toga da li se premija plaća u celosti ili odloženo. Predstoje i sajamski popusti, tako da će visina premije biti i znatno niža od navedene kalkulacije. Premija se plaća u visini od pet odsto prilikom zaključenja polise, a ostatak osiguranici mogu da plate po skidanju useva. I Ministarstvo je prepoznalo značaj osiguranja, pa je registrovanim poljoprivrednim proizvođačima obezbedilo i vraćanje premije osiguranja u visini od 40 odsto, što ovu ponudu čini još povoljnijom. Tako umesto početnih 1.000 dinara kalkulacija za osiguranje jednog jutra iznosi oko 500 dinara po jutru kukuruza. U Srbiji se osigurava oko 10 odsto obradivih površina, a u južnom Banatu taj procenat je viši, oko 15 odsto. Poljoprivredni proizvođači u tim krajevima osiguravaju ratarske, voćarske, vinogradarske i druge kulture. Kompanija ima oko 50 odsto tržišnog učešća. Taj visok procenat učešća na tržištu delom je produkt brze i efikasne procene i isplate odšteta, kao i učešća u franšizi od 10 odsto od iznosa procenjene štete, a ne od sume osiguranja – zaključuje Miloš Bjelić, direktor Glavne filijale „Dunav osiguranja“ u Pančevu.

Srđan Aleksić, vlasnik „Almeksa“, firme koja okuplja veliki broj kooperanata koji su prisustvovali i aktivno učestvovali u aktivnostima u radionici, rekao je da je poljoprivreda velika škola i istakao da su ovakvi skupovi veoma bitni, pogotovu zimi, kada u poljoprivrednoj proizvodnji nema mnogo posla. Osiguranje je gotovo podjednako bitno kao i sama proizvodnja. Osiguravajuće kuće, kao što je to danas učinio „Dunav“, u prilici su da više razgovaraju s proizvođačima i da im na konkretnim primerima pokažu koliko je to korisno. Ljudi u Srbiji, pa i u ovom kraju, nemaju naviku da osiguraju poljoprivrednu proizvodnju, ali iskustva iz ranijih godina pokazuju da ulaganje u osiguranje treba da uključe u svoju kalkulaciju.

– „Almeks“ osigurava svoje useve, semenske useve, strna žita i povrće, i do sada se to pokazalo kao potpuno ispravno – kaže Aleksić.