Dunav Stockbroker

Kolarčeva 7/I
11000 Beograd,
Tel. 011/3248 788
Faks: 011/3223 763

www.dunavstockbroker.com

 

Brokersko-dilersko društvo koje danas posluje kao "Dunav Stockbroker" a.d. osnovala je u oktobru 1997. godine grupa mladih eksperata iz oblasti finansija, pod nazivom ,,Stockbroker’’ a.d.. Od osnivanja je član Beogradske berze i poseduje licence za pružanje finansijskih usluga prema važećim zakonima. 

U junu 2006. godine postali smo deo kompanije ,,Dunav osiguranje”, jedne od najvećih osiguravajućih kuća na Balkanu, i time obezbedili sigurnost i stabilnost u budućnosti. 

Tokom čitavog svog postojanja "Dunav Stockbroker" nastoji da poštuje najviše etičke principe u poslovanju i da poverenje svojih klijenata postavi kao svoj osnovni cilj. 

Primarni cilj "Dunav Srockbroker"-a je da razvija i pruža pouzdane i efikasne usluge korporativnog finansiranja i upravljanja imovinom, kao i sve vrste brokerskih usluga. "Dunav Stockbroker" klijentima pruža usluge na polju privatizacije, investicionog bankarstva, individualnih štednih mehanizama i međunarodne finansijske saradnje. Konstantno razvija i primenjuje nove finansijske modele koji do danas nisu korišćeni na domaćem finansijskom tržištu.

Mi nismo posvećeni samo velikim kompanijama i kapitalima. Poseban program usluga posvetili smo i fizičkim licima, sa ciljem da povratimo poverenje u osnovne tržišne vrednosti i poslovanje, stvorimo okruženje u kome će se klijenti osećati sigurno i omogućimo im da ne planiraju od danas do sutra, već de sa puno sigurnosti predviđaju vreme koje dolazi. 

Naše usluge

Vođenje računa hartija od vrednosti klijenta:

 • Otvaranje računa
 • Preknjižavanje hartija od vrednosti (poklon, ostavina...)
 • Izveštavanje o stanju na računu
 • Obaveštavanje akcionara o održavanju Skupštine i davanju zastupničke izjave
 • Konstituisanje zaloge na hartijama 

Trgovanje:

 • Posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti na Beogradskoj berzi i na vanberzanskom tržištu (akcije, trezorski zapisi, obveznice...) 

Ostali poslovi:

 • Informisanje klijenata o stanju na tržištu
 • Naplata potraživanja po osnovu dospelih hartija od vrednosti (dividende, kamate...)
 • Posredovanje u plaćanju usluga hartijama od vrednosti (osiguranja imovine, penziono osiguranje...)
 • Kvalitet finansijskih usluga koje pružamo počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg profesionalnog sastava, kao i na najsavremenijem informacionom sistemu koji koristimo, pomoću kojeg se i klijentim omogućava kvalitetna i brza informacija i mogućnost kreiranja dugoročne uspešne poslovne strategije.

"Dunav Stockbroker" je specializovan za pružanje sledećih usluga: 

 • Trgovanje – odeljenje trgovanja je najvažniji i najrazvijeniji deo kompanije. Trenutno, odeljenje u potpunosti pokriva najatraktivnije delove domaćeg finansijskog tržšta – kratkoročne dužničke instrumente, državne obveznice i sekundarni promet akcijama preduzeća.
 • Uvođenje emisije na tržište (IPO) –naša kompanija je u poslove pripreme emisije hartija od vrednosti i uvođenje emisija na primarno finansijsko tžište (IPO). U tom smislu, mi pružamo klijentu punu ulugu koja pokriva i sve neophodne administrativne radnje u pripremi emisije.
 • Korporativni agent – U svojstvu korporativnog agenta našim klijentima obavljamo poslove vezane za komunikaciju i zastupanje pred Centralnim registrom, obnavljanje prospekta, obračun dividendi, kontrolu glasačkih prava i ostvarivanja prava glasa (proxy voting).
 • Analiza – u odeljenju analize i praćenja tržišnih kretanja "Dunav Stockbroker" ima formiranu bazu podataka vezanu za poslovno okruženje, učesnike i cenovna kretanja.
 • Usluge korporativnog finansiranja – Sektor korporativnog finansiranja pruža kompletnu uslugu kompanijama (savetodavnu i tehničku izvedbu) s ciljem da najefikasnije i najisplativije obezbede sredstva neophodna za tekuće poslovanje i razvoj. Zahvaljujući odličnom poznavanju lokalnog poslovnog okruženja, u stanju smo da pružimo profesionalne usluge našim klijentima. Pružamo takođe i konsalting usluge koje se odnose na proces pronalaženja strateškog /finansijskog partnera i podržavamo naše klijente tokom čitavog procesa transakcije.

Naše redovne delatnosti su i :

 • Projektovanje
  • izrada kompletnog projekta transformacije kapitala
  • izrada projekta dokapitalizacije kroz emisije vlasničkih (akcija) i dužničkih hartija (obveznice,zapisi)
  • registracija, marketing i plasman emisija hartija od vrednosti.
 • Konsalting
  • Konsalting u dnevnom poslovanju i u planiranju tržišne strategije, na osnovu kretanja važnih ekonomskih faktora (kursevi, kamate, cene roba i druge prognoze).

Konsalting usluge vezane za važeću zakonsku i podzakonsku regulativu, Pravila i Uputstva Centralnog registra i svih ostalih pzitivnih zakonskih propisa relevantnih za hatije od vrednosti. 

Kvalitet finansijskih usluga koje pružamo počiva na iskustvu i visokom obrazovanju našeg profesionalnog sastava, kao i na najsavremenijem informacionom sistemu koji koristimo, pomoću kojeg se i klijentima omogućava kvalitetna i brza informacija i mogućnost kreiranja dugoročne uspešne poslovne strategije. 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8