Dunav osiguranje Banja Luka

Veselina Masleše 28
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 246 100
Fax: +387 51 211 686

www.dunav.ba

„Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka jedno je od vodećih osiguravajućih društava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Najveći akcionar i većinski vlasnik ove renomirane osiguravajuće kuće je Kompanija „Dunav osiguranje“.

Društvo je osnovano pod nazivom „Kosig osiguranje“ 1991. godine, da bi mu se 1993. priključila i Filijala Kompanije „Dunav osiguranje“. Od 2008. Društvo posluje i na području Federacije BiH preko Filijale u Tuzli i poslovnica u većim gradovima.
U ukupnom portfelju osiguranja Republike Srpske, „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka učestvuje do 20 odsto i ima najpovoljniju strukturu osiguranja. Po ukupnoj osiguravajućoj premiji u BiH zauzima sedmo mesto, a dvadeset deveto u jugoistočnoj Evropi.

Da bi se u potpunosti zaštitili osiguranici i njihova imovina, te da se ne bi ugrozila stabilnost Kompanije, reosiguranje se vrši putem „Dunava re“ Beograd, a preko njih kod renomiranih ino-reosiguravača finansijske stabilnosti AAA. To znači da u slučaju većih šteta, reosiguravač i ino-reosiguravač učestvuju u njihovoj isplati.

Osim po bogatoj ponudi osiguravajućih usluga, „Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka poznato je i po brzoj i efikasnoj isplati odšteta, na koju klijent može da računa u zakonski predviđenom roku.

„Dunav osiguranje“ a.d. Banjaluka posluje po najvišim međunarodno priznatim standardima upravljanja kvalitetom ISO 9001 : 2008.

Stevo Aničić
v.d. generalnog direktora

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8