MENADŽMENT

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA KOMPANIJE

Mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“

 

mirko-petrovic
Mr Mirko Petrović je rođen 1965. godine u Beogradu.
Diplome osnovnih i magistarskih studija stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radno iskustvo gradio je u naučno-istraživačkim ustanovama i institucijama javne uprave. U periodu od 1990. do 2000. godine, na Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), bavio se istraživanjem problematike uspostavljanja i funkcionisanja Kraljevine SHS. Od 2000. do 2004. godine bio je angažovan na poslovima saveznog sekretara za zakonodavstvo u sekretarijatima Vlade SRJ i Saveta ministara Srbije i Crne Gore. Na mesto generalnog direktora Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. stupio je 2004. godine i na čelu Kompanije ostao do 2009. godine, kad je preuzeo poziciju savetnika generalnog direktora u kontrolisanom društvu „Dunav Re“. Ovaj period će u istoriji naše kuće ostati zabeležen kao vreme temeljne reorganizacije poslova osiguranja, njegovog osavremenjavanja u skladu s evropskim i svetskim iskustvima u toj privrednoj grani, maksimalne racionalizacije troškova i, zahvaljujući svemu tome, ubedljivo najboljim rezultatima na tržištu osiguranja u našoj zemlji.
Za generalnog direktora Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije (NBS), imenovan je 2010. godine, a u septembru 2012. prelazi na funkciju generalnog direktora Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca „Topčider“ NBS.
U avgustu 2014. godine, mr Mirko Petrović ponovo stupa na čelo Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o. u svojstvu generalnog direktora.
Mr Mirko Petrović je autor petnaest naučnih radova u oblasti međudržavnih odnosa i međunarodnog prava, kao i monografije o odnosima crkve i države u Kraljevini SHS. Tokom svoje bogate radne karijere učestvovao je u radu upravnih odbora Javnog preduzeća „Službeni list“, Udruženja osiguravajućih i reosiguravajućih kompanija sa prostora bivše Jugoslavije (SORS), Udruženja osiguravača Srbije, Kompanije „Kosig osiguranje“ iz Banjaluke, kao i „Komercijalne banke“. Bio je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije od 1990. do 1997, te od 2000. do 2001. godine.
Oženjen je i otac dvoje dece.

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA KOMPANIJE

mr Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora
Zvonko Zindović, član
dr Dragica Janković, član
Zoran Subotić, član
Miroslav Stanišić, član

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA KOMPANIJE

Tatjana Vukić, predsednik
Dragiša Petrović, član
Nenad Ralević, član
Nikola Nikoloski, član
Siniša Jovanović, član
Zoran Divac, član
Marija Bijelić, član
Miloš Adamović, član
Miloš Matović, član

FUNKCIJE

DIRЕKTОR FUNKCIJE ZA AKTUARSTVO I UPRAVLJANJE RIZICIMA SOLVENTNOSTI
Zorica Knežević

DIREKTOR FUNKCIJE ZA PRAVNE POSLOVE
Snežana Marinković-Jekić

DIREKTOR INFORMATIČKE FUNKCIJE
Nebojša Veličković

DIREKTOR FINANSIJSKE FUNKCIJE
Tamara Radaković

DIREKTOR FUNKCIJE ZA LJUDSKE RESURSE I OPŠTE POSLOVE
Ivana Komnenović

DIREKTOR FUNKCIJE ZA INTERNU REVIZIJU I KONTROLU USKLAĐENOSTI POSLOVANJA
Gavrilo Adžić

DIREKTOR FUNKCIJE ZA INTEGRALNE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE I ZADOVOLJSTVO KORISNIKA
Vasilije Domazet

DIREKCIJE

DIREKTOR DIREKCIJE ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA
Ana Ćetković

DIREKTOR DIREKCIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U OSIGURANJU
Radica Rubežić

DIREKTOR DIREKCIJE ZA PRODAJU NEŽIVOTNIH OSIGURANJA
Ivana Soković

DIREKTOR DIREKCIJE ZA NAKNADU ŠTETA
Miloš Milanović

DIREKTOR DIREKCIJE ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
Jovanka Jovanović

REGIONALNI CENTRI

DIREKTOR REGIONA PRODAJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA REGION SEVER
Branislav Trifunović

DIRЕKТОR RЕGIОNА PRОDАЈЕ NЕŽIVОТNIH ОSIGURАNJА BЕОGRАD
Nemanja Petrović